Riktlinjer, Tidsplan, Beslut

 

Ansök om Artists In Motion-projekt (Call For Projects):

Det är lätt att ansöka om stöd för Artists In Motion-projekt! Bara tre saker behövs: 

 1. En konstnärlig idé
 2. 
En publikutvecklande idé
 3. 
En pedagogisk idé
  Skriv web-ansökan, gör en budget och klicka på ”Skicka ansökan”. Voilà!

Allmänna riktlinjer för Artists In Motion-projekt 2013:

 • Projekten ska innehålla konstnärliga, pedagogiska samt publiksutvecklande idéer.
 • Projekten ansvarar för det innehållsliga genomförandet.

 • Projekten strävar efter att nå ny publik, nya spelställen, etc.

 • Projekten kan vara av gränsöverskridande, internationell eller forskande karaktär.

 • Projekten uppmuntras att söka annan delfinansiering.

 • Projekten ansvarar för att slutredovisning och dokumentation (med video och ljud) skickas till RANK.
 • Projekten produceras på nationell nivå av RANK i nära samarbete med utövarna och medverkande arrangörsföreningar.

Tidsplan för AIM-projekt som genomförs under hösten 2014:

30 januari - 20 februari: Ansökningsperiod för AIM-projekt
 (beslut meddelas i slutet av april). 
(Med reservation för ändringar)

Urval och beslut: 

Ansökningarna värderas av en referensgrupp med deltagare från RANKs styrelse, RANKs medlemsföreningar samt länsmusiken parter inom nätverket InterAktion. Utifrån detta urval lämnar RANKs medlemsföreningar intresseanmälan om vilka projektförslag de önskar samverka kring. För det slutgiltiga beslutet svarar RANKs styrelse.

För stöd till turnéer och AIM-projekt tar RANKs styrelse och referensgrupp särskilt hänsyn till följande urvalskriterier:

 • Konstnärlig kvalitet
 • Genrebredd
 • Jämställdhet kvinnor/män
 • Pedagogiska/publikutvecklande aspekter
 • Projektens omfattning
 • Geografisk spridning 

Beslut om stöd till turnéer och AIM-projekt kan ej överklagas.