Check!

Check2.jpg

Ett 80-tal unga arrangörer var med under workshopdagen Check i Göteborg i oktober 2011. 

 

Check1.jpg

Under Check-dagen kunde deltagarna välja på workshops bland annat om sociala medier, hur man skriver ansökningar, marknadsföring och jämställdhet.     

 

check3.jpg

Efter workshopdagen - klubb och konsert! Amazonas på scenen. 

 

"Check!"  var namnet på ett samarbetsprojekt i oktober 2011 där RANK inom musikarrangörernas nätverk MAIS genomförde en heldagsworkshop för unga arrangörer.

Arrangemanget hölls i Göteborg på Kultur i Väst och lockade inte mindre än ett åttiotal unga kulturarrangörer inom jazz, folkmusik, pop/rock och klassisk och nutida konstmusik från Östersund i norr till Trelleborg i söder. På programmet stod sex workshops, de flesta genomförda två omgångar för att så många som möjligt skulle kunna få mötas kring olika teman.