Preppad flygel på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. AIM #3: Framtidens musik för framtidens publik.