AIM #3: Jörgen Pettersson och Stockholms Saxofonkvartett med Hvitfeldtskas musiklass i Göteborg.