Deltagare från Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg i AIM #3: Framtidens musik för framtidens publik.