Kompositionsfestival 2015

RANKs Kompositionsfestival 2015 börjar ta form. 12 av RANKs medlemsföreningar beställer nyskriven kammarmusik av 12 svenska tonsättare för uppförande under en festival i april 2015.  

Tillsammans med våra arrangörsföreningar genomför RANK en omfattande beställningarna av nyskriven svensk nutida konstmusik i genrens hela bredd från (noterad och improviserad till elektroakustisk musik). De lokala arrangörsföreningarna har valt vilken tonsättare de önskar beställa musik av, och utifrån föreningarnas önskemål har ensembler tillsatts att framföra styckena. Resultatet har blivit en vidd av ny kammarmusik som förutom under festivalen även kommer att presenteras hos respektive arrangörsförening. Vi hoppas också att kunna hjälpa musiken fram till fler framföranden, hos andr aarrangörer.

 

Följande arrangörsföreningar och tonsättare medverkar i projektet:  

Gerlesborgsskolan: Britta Byström
Kluster, Luleå: Lisa Stenberg
Nymus, Härnösand: Johan Ramström
FRIM-Syd, Malmö: Ola Paulson
C-Y, Malmö: Emanuel Ladenstein
Salongen, Helsingborg: Ylva Lund Bergner
Annan Musik, Eskilstuna: Andrea Torradi
Nya Perspektiv, Västerås: Ann Rosén
SEAMS, Stockholm: Pär Johansson
Sound of Stockholm/Fylkingen, Stockholm: Marcus Fjellström
Audiorama, Stockholm: Maria Horn
FRIM, Stockholm: David Stackenäs

Tidsplan:
Våren 2014: 12 tonsättare får varsin beställning 
Januari-mars 2015: Repetition (ev lokala framföranden)
April 2015: RANKs Kompositionsfestival 

Presentationen av de nyskrivna verken kommer vid Kompositionsfestivalen att bli lite annorlunda: först spelas stycket, därefter följer en paneldiskussion där tonsättaren medverkar, och så spelas stycket en andra gång. Under festivalen kommer därmed varje nyskrivet kammarmusikstycke att ägnas ca 45-50 minuter, något som vi hoppas ska fördjupa upplevelserna av såväl tonsättarnas skapandeprocesser som själva musiken. De 12 verken presenteras under en tvådagarsfestival som arrangeras i anslutning till RANKs vårmöte.        

Samarbetspartners: 

Musikalliansen
FST (Föreningen Svenska Tonsättare)
Länsmusikens parter inom nätverket InterAktion m fl. 
Musik i Syd

För kontakt: info@rankmusik.se