Centrum för ögonblickets konst

Kontaktinformation

Göteborg
Cecilia Flodén (producent)
031-121771

Centrum för ögonblickets konst
3:e våningen
Sockerbruket 9
414 51 Göteborg

Föreningen Centrum för ögonblickets konst i Göteborg anordnar interna och utåtriktade kulturella sammankomster och andra arrangemang. Fram till år 2011 bestod verksamheten i huvudsak av danskonst. Sedan oktober 2010 bedriver föreningen sin verksamhet på 3:e våningen i Sockerbruket 9. Här finns 600 m2 fördelat på scen, studio och en försökshall. Med dessa nya lokaler är föreningens verksamhet utökad med konst och musik. Konstnärliga ledare är Gun Lund och Lars Persson.

Serien "Elektroakustiska landskap" inleddes i september 2011 och har som ambition att presentera den elektroakustiska musikens utveckling från de allra första verken till dagens unga tonsättares allra senaste alster. Vi hoppas kunna väcka åhörarnas nyfikenhet för dessa helt nya, elektroniskt framställda ljud och ge möjlighet att uppleva musiken med fler sinnen än hörseln. Generöst vill vi närma oss publiken och fjärma oss från bilden av en samling inskränkta kufar svårmodigt lyssnande på ett antal högtalare. Den elektroakustiska musiken kommer i de flesta fall att framföras i vår försökshall som även är utställningshall. 

Till varje produktion bygger vi upp ett landskap som på något sätt skall berika publikens upplevelse av musiken. Det kan gälla placeringen av musiker och publik, ljussättning, hur och på vad publiken sitter, står eller kanske går omkring. Om det samtidigt pågår en utställning tar vi ställning till huruvida musiken och konsten kan samverka eller om utställningen skall släckas ned/hängas för under konserten.

 

På gång hos Centrum för ögonblickets konst

Till exempel, 2018-02-26
Det finns inga händelser.