Full Pull

Kontaktinformation

Malmö
Mathias Holmberg
0703-902806
  
Föreningen Full Pull verkar för utveckling, produktion och spridning av nutida elektronisk och experimentell musik och konst. Föreningen verkar också för att etablera ett nätverk och skapa bättre förutsättningar för elektronisk och experimentell musik och konst i Öresundsregionen. En årlig festival arrangeras på hösten. Föreningen har sin bas i Malmö.  

På gång hos Full Pull

Till exempel, 2018-02-22
Det finns inga händelser.