Levande Musik

Kontaktinformation

Göteborg
Elsbeth Bergh
  

Föreningen Levande Musik har verkat för den samtida konstmusiken i Göteborg sedan 1952. Bland föreningens profiler under åren märks tex Guido Vecchi och Sven-Erik Johansson. Idag drivs Levande Musik av en styrelse bestående av 10 musiker och tonsättare, under Paula af Malmborg Wards ledning. Konserterna arrangeras mestadels på Atalante. Föreningen arbetar utifrån tanken att en levande musikkultur bärs av en levande vardaglig kontakt mellan dem som arbetar med musiken. Levande Musik tror att en sådan levande samvaro skapar en kreativ miljö, och att den smittar av sig på musikens utformning, och att detta förankrar musiken i vår samtid och att det gör musiken mer attraktiv.

  

På gång hos Levande Musik

Till exempel, 2018-02-22
Det finns inga händelser.