Sound of Stockholm

uitti.jpeg

Från Sound of Stockholm 2011: Frances-Marie Uitti och Annie Gosfield.

Kontaktinformation

Stockholm
Susanne Skog (ordf)

Sound of Stockholm
c/o Audiorama
Slupskjulsvägen 30
111 49 Stockholm
Sweden

Sound of Stockholm (SoS) är en festival för ny och experimentell konstmusik. Den återkommer varje höst och görs av en sammanslutning av sju arrangörsföreningar i Stockholm. Det är alltså en konstnärsdriven festival där det fria musiklivet både är upphov till och ansvarar för allt innehåll. Initiativet till festivalen kom just ur behovet av en motvikt det alltmer institutionsstyrda svenska musiklivet.

Sedan 2011 håller Sound of Stockholm till på Kulturhuset och Audiorama. 2012 kommer festivalen att äga rum 20 – 25 november.

Medlemsföreningar i SoS: Audiorama, FRiM, Fylkingen, KFUMs Kammarkör, Samtida Musik, SEKT, Studio 53.

På gång hos Sound of Stockholm

Till exempel, 2018-02-26
Det finns inga händelser.