Visby Internationella Tonsättarcentrum

Kontaktinformation

Visby
Ramon Anthin
0498-249900
  

Visby Internationella Tonsättarcentrum är en arbets- och mötesplats för tonsättare från Östersjöregionen och de nordiska länderna, såväl som från resten av den internationella tonsättarvärlden. VITC främjar nutida konstmusik genom konserter, konferenser, seminarier, utbildnings- och samverkansprojekt. Centrat är även en fruktbar resurs för olika kompositionsutbildningar samt för andra konstnärliga institutioner och centra.

  

På gång hos Visby Internationella Tonsättarcentrum

Till exempel, 2018-02-26
Det finns inga händelser.