New Music Xperience 2011

 

New Music Xperience  var en manifestation för musikens värde, potential och framtid som genomfördes under Almedalsveckan i Visby 2011.

Medverkade gjorde förutom RANK även FST, Musikcentrum, Musikalliansen, Svensk Jazz och många fler. Från RANK deltog verksamhetsledaren Sven Rånlund och höll ett seminarium under titeln "Ett större konstnärligt rum för musiken". Han beskrev där hur RANK genom sina olika projekt försöker att bygga en ny infrastruktur för den nutida konstmusiken med hjälp av en liten byråkrati och små, effektiva kugghjul. Seminariet bjöd på goda exempel, några hinder och möjliga lösningar.