Nyhetsarkiv

Publicerad: 2016-03-09 kl. 11:27

 

RANK söker nu en ny verksamhetsledare, då vår nuvarande slutar inom kort. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 60%. Sista ansökningsdag: 2016-03-20. Läs mer -->

Publicerad: 2015-02-17 kl. 11:34

 

RANKs ordförande Peter Lyne kräver en förändring av dagens statliga bidragssystem, efter att Kulturrådet raserat RANKs turnénätverk. Ett brett nationellt uppdrag borde ha diskuterats, om Kulturrådet menar allvar med att ny musik ska vara tillgängligt i hela Sverige. 

När Rikskonserter lades ner 2010 uppstod snart ett stort vakuum, i synnerhet inom ett verksamhetsområde: nationella turnéer. Saknaden upplevdes som mest akut för arrangörer av kammarmusik och nutida konstmusik. RANK tog därför tag i problemet och med starkt stöd från Musikverket kunde en treårig försöksverksamhet i projektform genomföras.

Målsättningen med RANKs turnénätverk har från starten varit att hitta en hållbar och långsiktig modell för hur nationella turnéer ska kunna bedrivas. 2014 redovisade vi resultatet av vårt arbete i broschyren Tre år med RANK på turné. Där konstateras att en ansenlig konsertverksamhet, till såväl mängd, bredd och konstnärlig kvalitet, har genomförts på ett kostnadseffektivt sätt. Turnémodellen har mötts av lovord från alla håll.  Läs mer > 

Publicerad: 2015-02-13 kl. 15:55

 

Många hör av sig till RANK och undrar oroligt vad som nu händer med turnénätverket. Här är några uttalanden som vänder sig mot Kulturrådets destruktiva beslut:

Nutida Musik"Kulturrådet skall stödja RANK:s turnénätverk! Annat vore att missköta det egna uppdraget"

Sound of Stockholm: (SoS@Facebook)

FST: "Mindre konstmusik når ut i landet"

Fredrik Österlings blogg: "Musikreformen som kom av sig"

MAIS - Musikarrangörer i samverkan: (MAIS@Facebook)

Media Artes: Kulturrådet - tänk om!

GEIGER: Kulturrådet - GÖR OM, GÖR RÄTT!

 

Publicerad: 2015-02-11 kl. 13:51


RANKs NATIONELLA TURNÉNÄTVERK  LÄGGS NED, efter att Kulturrådet avslagit ansökan att driva verksamheten vidare. Från RANKs sida beklagar vi djupt Kulturrådets beslut. Vi har lyft fram goda siffror och starka argument, men nu kan vi inte göra mer. Beslutet slår i ett destruktivt slag sönder ett av de mest framgångsrika nationella musikprojekten som genomförts på många år. 

Efter tre år, 2012-2014, med projektstöd och stark uppbackning från Musikverket, hade RANK hoppats att Kulturrådet skulle värdera förtjänsterna med det långsiktiga strukturarbetet. Men icke. Med Kulturrådets avslag försvinner därmed den enda samordnande turnéstrukturen för ny musik i Sverige. Därmed avslutas även de konstnärliga residensprojekten Artists In Motion som under fem års tid gett professionella musikutövare chansen att utveckla sina projektidéer.

Det hade inte krävts mycket för att fortsätta turnéverksamheten. Se bara till siffrorna: för totalt 3,2 mkr från Musikverket under tre år har inte mindre än 165 konserter genomförts (40 turnéer och 9 Artists In Motion-projekt). Det är väldigt mycket levande musik för pengarna. Till på köpet har verksamheten genomförts med en extremt lätt administration och resulterat i god jämställdhet på scenerna (43% kvinnor, 57% män). Turnénätverket hade kunnat leva vidare om Kulturrådet bara beviljat 1 mkr: då hade RANK varje år kunnat subventionera ca 15 turnéer och ett 70-tal konserter runt om i landet. Utan samordning och subventionering kommer den musiken tyvärr att få mycket svårt att nå ut i Sverige.

Vi vill TACKA alla som medverkat under åren: arrangörerna, musikerna, tonsättarna, ljudkonstnärerna. Tack för det stora förtroendet! Utan musiklivets lust och tilltro hade RANK inte kunnat forma den nationella musikstruktur som så många, i så många år, efterfrågat. Någon annan får nu ta vid - och RANK fortsätta med annat. 

Publicerad: 2015-01-18 kl. 16:17

17-18 april i Malmö arrangeras KOMPFEST, kompositionsfestivalen där 12 RANK-föreningar beställt ny kammarmusik av 12 svenska tonsättare. KOMPFEST produceras av RANK i samarbete med Musik i Syd på Palladium, centralt i Malmö.

Läs mer om KOMPFEST på festivalens nya hemsida: www.kompfest.se

Publicerad: 2014-10-10 kl. 18:49

 

Ett stort tack till alla som sökt om att få delta i projektet Nya Arrangörer 2014/2015. Vi har fått in en mängd intressanta och kreativa förslag och vi hoppas och tror att många kommer att förverkliga sina idéer oavsett deltagande i projektet eller ej. 

En referensgrupp bestående av mentorerna Elin Hörberg, Petter Wickman och Viktor Zeidner samt projektledare Lisa Knudsen och styrgruppen för projektet (Karin Inde – Svensk Jazz, Sven Rånlund - RANK och Sofia Joons – RfoD) har haft uppdraget att utse tio deltagare till denna omgång. Det har inte varit en lätt uppgift och vår målsättning har varit att hitta en bra balans vad gäller genre, geografi, ålder, kön, tidigare erfarenhet osv.

Följande arrangörer kommer att delta i mentorsprogrammet Nya Arrangörer 2014/2015. Alla arrangörer och arrangemang kommer att presenteras närmre längre fram. Läs mer >

Publicerad: 2014-08-26 kl. 14:46

 

Tillsammans med riksförbunden Svensk Jazz och RFoD driver RANK mentorsprogrammet Nya arrangörer. Tio nya arrangörsinitiativ med långsiktiga mål och drömmar kommer att väljas ut, och nu är det dags att ansöka om att vara med. Deadline för ansökan är 5 september.
Mentorsprogrammet, som finansieras av Statens Musikverk, innefattar nätverksträffar, föreläsningar, handledning och ett mindre ekonomiskt startstöd under året. Läs mer och gör ansökan här.

Publicerad: 2014-07-03 kl. 20:19

 

Drömprojektet rullar: 12 RANK-föreningar beställer ny kammarmusik av 12 tonsättare! Efter en lång startsträcka har ett dussin svenska tonsättare blivit kontrakterade och vi har börjat arbetet med Kompositionsfestivalen som hålls 17-18 april 2015 på Palladium i Malmö.

Med RANKs Kompositionsfestival vill vi radikalt stödja nyskriven kammarmusik. Det är ett unikt projekt genom sin omfattning och organisering ”underifrån” där vi vill sätta strålkastare på dagens breda, spännande kammarmusik. Med våra medverkande arrangörsföreningar och samarbetspartners stödjer vi komponister och musiker inom alla de genrer som RANK representerar, inklusive elektroaksutisk och improviserad musik.  Läs mer >

 
Publicerad: 2014-06-13 kl. 14:41


Under tre livfulla dagar under Almedalsveckan i Visby är NEW MUSIC XPERIENCE mötesplatsen där seminarier och diskussioner om musikens effekter i samhället, musikstatistik och politik varvas med livemusik från några av Sveriges främsta artister. RANK arrangerar tillsammans med MAIS och Musikcentrum Riks seminariet "Det fria musiklivet i Almedalen, där en ny rapport om nationella turnéstrukturer kommer att presenteras. På kvällen blir det konsert med Katt Hernandez & Daniel M Karlsson (en av vårens RANK-turnéer). Välkommen!  

Sidor