Nyhetsarkiv

Publicerad: 2014-04-29 kl. 13:11

 

Nu är det klart: Nio turnéproduktioner och två Artists In Motion-projekt med nutida konstmusik beviljas stöd av RANK! Det innebär att hösten 2014 blir vår mest omfattande säsong hittills med över 40 subventionerade konserter/workshops som genomförs bland RANKs medlemsföreningar över hela landet.

Efter tre framgångsrika projektår med finansiering från Musikverket har RANK nu kommit till vägs ände: detta är den sista ansökningsomgången vi genomför i den här formen. Det utlyses alltså ingen ny Call For Tours/Projects i höst. Vi hoppas att det blir en fortsättning med långsiktig statlig grundfinansiering, men beslutet för detta ligger i andra händer än våra. RANK har under tre år i praktiken visat förtjänsterna med en nationell struktur på den nutida konstmusikens område - nu är det upp till andra bidragsgivare att värdera betydelsen av det arbetet. RANK är positiv. Läs mer >

Publicerad: 2014-04-03 kl. 14:05

RANK har beviljats 400 000 kr från Statens musikverk för ett projekt som vi hoppas kunna genomföra 2015 - en Kompositionsfestival med nyskriven kammarmusik som beställs direkt av RANKs arrangörsföreningar! Målet är att 12 arrangörer beställer 12 minuter musik av vardera 12 tonsättare. Varje beställningsverk kommer att spelas två gånger på festivalen, med tonsättarsamtal mellan. Därutöver kommer styckena att framföras på konserter och mindre turnéer hos lokala arrangörer i hela landet.
Med stöd från Statens musikverk har vi en grundplåt för projektet och nu fortsätter vi att lösa den övriga finansieringen. Vill det sig väl blir Kompositionsfestivalen unik på många sätt, en stark strålkastare på dagens spännande, breda kammarmusik!

Publicerad: 2014-02-21 kl. 00:23


Tack alla musiker, tonsättare, ljudkonstnärer, producenter, arrangörer och andra som skickat in ansökningar för turnéstöd och Artists In Motion-projekt! Återigen ett stort söktryck, närmare 70 ansökningar har inkommit. Det visar vilka behov som finns i musiklivet för ett nationellt turnénätverk för den breda, spännande nutida konstmusiken.

Denna ansökningsomgång är den sista som görs inom ramen för RANKs treåriga utvecklingsprojekt som finansierats av Statens musikverk. Det innebär att det inte blir någon ny utlysning av Call For Tours/Projects under hösten. Vår önskan och starka drivkraft är att detta ska fortsätta att växa och utvecklas, men beslutet för det ligger i andra händer.

Nu återstår för referensgruppen att göra ett första urval och därefter är det RANKs arrangörsföreningar som röstar om vilka turnéer och projekt de vill ska subventioneras. Besked lämnas i slutet av april. Tack, alla, än en gång!

Publicerad: 2014-01-29 kl. 23:23


Nu startar RANK ansökningsomgång för stöd till den breda nutida konstmusiken. Närmare 800 000 kr ska omvandlas till turnéer och konstnärliga projekt med nutida konstmusik i genrens hela bredd: noterad, improviserad och elektroakustisk musik - samt givetvis allt däremellan och därutöver. Nu gäller det två former av stöd för produktioner som genomförs under hösten 2014:  

- Turnéstöd (Call For Tours), för kraftigt subventionerade turnéer bland RANKs arrangörsföreningar över hela landet. Mellan 6-10 turnéer kommer i denna omgång att beviljas stöd.  
- Artists In Motion (Call For Projects), för mer omfattande och experimentella musikresidensprojekt, där det också ingår att turnera bland RANKs arrangörsföreningar över hela landet. Sök upp till 150 000 kr/projekt. 2-3 projekt kommer i denna omgång att beviljas stöd. 

Vänta inte för länge bara – deadline för ansökningar är 20 februari (midnatt). Besked om vilka produktioner som beviljas stöd lämnas i slutet av april. Läs mer >

  
Publicerad: 2014-01-27 kl. 10:55

 

Före jul skrev RANK ett skarpt yttrande till Stockholms stads kulturförvaltning apropå att föreningarna Samtida Musik och FRIM blivit utan kommunalt stöd. Vi skrev: "Om Stockholms stad verkligen vill främja stockholmarnas möjlighet att ta del av den breda, starkt framväxande nya konstmusiken bör de i handling främja – inte motarbeta – Samtida Musiks och FRIMs möjligheter att överleva." Läs hela texten.

     
Publicerad: 2014-01-09 kl. 11:45

 

30 januari börjar RANKs ansökningsomgång för turnéer och Artists In Motion-projekt som genomförs under hösten 2014. Den här gången fördelar RANK närmare 800 000 kr i stöd till nutida konstmusik i hela genrens bredd från noterad och improviserad till elektroakustisk musik - och givetvis till spännande, svårdefinierade blandningar däremellan.

Ansökningarna görs direkt här på RANKs hemsida och är en lätt process: för turnéer behöver du i stort sett bara ange spelperiod, pris och eventuella villkor till arrangörerna; för Artists In Motion-projekten beskriver du också era konstnärliga, pedagogiska och publikutvecklande idéer.

Det går redan nu att ladda ned ansökningsformulären för RANKs stöd. Eller kika på på de många, många musiker och ensembler som under de senaste åren beviljats RANK-stöd för turnéer och Artists In Motion-projekt bland våra medlemsföreningar. Ett slags vem-är-vem inom ny svensk konstmusik - en lång och yvig lista som vi hoppas ska fortsätta att växa vidare i många år. 

Publicerad: 2013-11-27 kl. 15:15

 

Åtta turnéproduktioner och två omfattande Artists In Motion-projekt med nutida konstmusik beviljas stöd av RANK. Våren 2014 blir vår mest omfattande och konstnärligt bredaste säsong hittills - dessutom vår mest jämställda: exakt lika många kvinnor som män medverkar som musiker, tonsättare och ljudkonstnärer i de kraftigt subventionerade produktioner som valts fram av RANKs medlemsföreningar. 
Totalt fördelar RANK i denna omgång drygt 700 000 kr, vilket innebär att mer än 40 konserter och framföranden kommer att ske på klubbar och festivaler hos RANK-föreningar över hela landet. 
Se fram emot en vår med ny konstmusik i genrens ofantliga vidd: nyskriven musik för vevlirakvartett, Kompositions-LAN-partyn, improvisationsmästarmöte, feedbackinstrument med livevideo, mikromakrokosmisk konsertinstallation, text-ljud-komposition om bokstaven "r" och mycket annat. Läs mer >

      
Publicerad: 2013-11-27 kl. 13:07

Statens musikverk har beviljat RANK 1,2 mkr för att genomföra turnéer och Artists In Motion-projekt med ny konstmusik under 2014. Det innebär att RANK för tredje året kan driva det utvecklingsprojekt som långsiktigt syftat till att etablera en ny och smart infrastruktur för musikförmedling, baserad på RANKs närmare 40 medlemsföreningar och i nära samarbete med både utövarna och det regionalt institutionella musiklivet.
2014 är det sista året som SMV har möjlighet att stödja RANKs nationella turnémodell. Nu ska vi finna en långsiktig finansiell lösning som ger den nutida konstmusiken möjlighet att fortsätta att växa och blomstra, så som vi kunnat se på konserter över hela landet under de här tre lyckade utvecklingsåren.
Vi vill med detta tacka SMV och dess Konstnärliga råd för det generösa och befriande förtroendet. Genom SMVs stöd har den nutida konstmusikens publik, utövare och arrangörer i Sverige vuxit, stärkts och inspirerats. I vilken utsträckning, det kommer att märkas under 2014. Tack, alla. 

Publicerad: 2013-11-19 kl. 14:12

RANK kan tyvärr inte lämna besked om fördelningen av turné- och AIM-stöd som utlovat den 19 november. Vi beklagar detta, men det är ingenting vi kan påverka. Besked lämnas så snart som möjligt, allra senast 1 december.

 
Publicerad: 2013-10-11 kl. 00:11

Höstens RANK-ansökningar är avslutade. Tack alla ni som lagt ned tid, tankar och möda! Vi har fått in många ansökningar, inte mindre än 60 st för turnéer och hela 17 st för de mer omfattande Artists In Motion-projekten.
Nu kommer en referensgrupp bestående av representanter från RANK-styrelsen, RANK-föreningarna och länsmusiken att göra en första bedömning. Därefter går ett urval av förslagen ut på omröstning bland RANKs medlemsföreningar. Det slutgiltiga beslutet om vilka turnéer och projekt som ska beviljas stöd fattas av RANKs styrelse. Beslut meddelas 19 november. Än en gång, stort tack!

        

Sidor