Nyhetsarkiv

Publicerad: 2013-09-11 kl. 23:47

 

NU STARTAR HÖSTENS STORA ANSÖKNINGSOMGÅNG för stöd till den breda nutida konstmusiken. 1 miljon kronor fördelas på två former av projektstöd till musikproduktioner som genomförs under våren 2014:

  • Turnéstöd (Call For Tours), för kraftigt subventionerade turnéer bland RANKs arrangörsföreningar över hela landet. Mellan 6-10 turnéer kommer i denna omgång att beviljas stöd.
  • Artists In Motion (Call For Projects), för mer omfattande och experimentella musikresidensprojekt, där det också ingår att turnera bland RANKs arrangörsföreningar över hela landet. Sök upp till 150 000 kr/projekt. 1-2 projekt kommer i denna omgång att beviljas stöd.

Att ansöka om RANKs turnéstöd är enkelt! I stort sett behöver du bara ange era önskade turnévillkor. 
För Artists In Motion-stöd krävs lite mer, som att berätta om er projektidé och hur den kan möta publiken på nya sätt. I fokus står förstås musiken och den konstnärliga processen, men vi vill gärna att spännande upplevelser ska kunna delas av så många som möjligt.

Du kan läsa mer om tidigare RANK-Turnéer och Artists In Motion-projekt under Turnéer & AIM-projekt. Eller så går du direkt till Ansök. Vänta inte för länge bara – deadline för Turnéstöd och Artists In Motion är 10 oktober. 
 

RANKs Turnéstöd och Artists In Motion-projekt är arrangörsstöd (ej frigruppsstöd) och finansieras med tacksamt stöd av Statens Musikverk samt länsmusikens organisationer inom nätverket InterAktion.

    
Publicerad: 2013-04-25 kl. 10:43

Nio turnéer och två omfattande musikresidensprojekt får dela på 800 000 kr när RANK fördelar stöd till produktioner som genomförs under hösten 2013. Det blir den hittills mest omfattande säsongen för RANKs turnénätverk, där arrangörsföreningarna själva väljer vilka grupper och projekt som ska subventioneras.

 
Publicerad: 2013-02-21 kl. 00:28

Stort tack alla kära musiker, tonsättare och ljudkonstnärer som lagt ned tid och fantastiska tankar på ansökningarna! Söktrycket var extra stort denna gång: sammanlagt har det inkommit 64 turnéansökningar och 14 Artists In Motion-ansökningar, en rejäl ökning sedan förra ansökningsomgången. Dessbättre ser det ut som att RANK kan ge något bra tillbaka - vi har faktiskt lite mer pengar att fördela än vi hade planerat! 

Nu tar urvalsprocessen vid. Först går en referensgrupp igenom alla ansökningarna. Därefter skickas de utvalda ansökningarna på "omröstning" hos RANKs medlemsföreningar. Utifrån arrangörernas önskemål beslutar slutligen RANKs styrelse om vilka turnéer och AIM-projekt som beviljas stöd, allt enligt RANKs modell som utgår ifrån det fria musiklivets kraft och intressen. Beslut meddelas 25 april. Tack än en gång! 

          
Publicerad: 2012-12-19 kl. 16:40

NU STARTAR RANKs ANSÖKNINGSOMGÅNG för stöd till turnéer och konstnärliga musikresidens, våra så kallade Artists In Motion-projekt. Närmare 500 000 kr kommer att fördelas i stöd och subventioner som gör det möjligt att sprida mer ny musik av fler musiker till en allt större publik. Denna gång söker vi särskilt efter förslag på Artists In Motion-projekt med pedagogisk inriktning. 

Att ansöka är lätt och kan göras av vem som helst: musiker, tonsättare, grupper, arrangör. Läs om tidigare turnéer och residensprojekt ovan under fliken "Turnéer och projekt". Deadline 20 februari. Besked lämnas 25 april. 

         
Publicerad: 2012-11-19 kl. 16:32

RANK har nu beslutat vilka turnéer och konstnärliga musikresidens som får stöd under våren 2013. Se fram emot en smaskig smältdegel: electronica för symaskin, jazzimprov, audiovisuell avantpop, vokalkvartett, lajvopera, soloopera i kammarformat... Sex turnéer och ett mer omfattande så kallat Artists In Motion-projekt delar på närmare en halv miljon kronor och omvandlas till ett drygt 20-tal konserter bland RANKs arrangörsföreningar över hela landet. Läs mer =>

    
Publicerad: 2012-10-05 kl. 00:24

Höstens ansökningsomgång för RANKs stöd till turnéer och Artists In Motion-projekt är över. Tack alla ni som ansträngt er! Nu drar sig referensgruppen tillbaka och gör ett första urval. Sedan kommer RANKs 37 st medlemsföreningar in i bilden, det är utifrån deras önskemål som RANK-styrelsen slutligen fattar beslut om vilka turnéer och projekt som ska subventioneras. Beslut offentliggörs 13 november.

  
Publicerad: 2012-09-14 kl. 11:28

Pressmeddelande 120914: 
Svenskt musikliv organiseras i allt kortare kapitel. För mindre än två år sedan lades Rikskonserter ned och en ny myndighet, Statens musikverk, tog vid. Samtidigt har en regional strukturomvandling med oöverskådliga konsekvenser genomförts i expressfart i vissa delar av landet. I Stockholm övertogs Rikskonserters gamla lokaler vid Nybrokajen av länsmusiken och Stockholms Läns Blåsarsymfoniker. En entusiastisk brandkårsinsats firades med inflyttningsfest på Musikaliska 29 september 2011. Det är mindre än ett år sedan. =>>

       
Publicerad: 2012-09-12 kl. 00:45

NU STARTAR RANKs ANSÖKNINGSOMGÅNG med stöd till den breda nutida konstmusiken. Mellan 12/9-4/10 kan musiker, tonsättare, ensembler och arrangörer ansöka om stöd för produktioner som görs under våren 2013. I den här omgången fördelas drygt en halv miljon kronor på två former av nationella projektstöd: 
* Turnéstöd (Call For Tours), för kraftigt subventionerade turnéer bland RANKs arrangörsföreningar över hela landet. Cirka 3-4 turnéer kommer att beviljas stöd. 
* Artists In Motion (Call For Projects), för mer omfattande och experimentella musikresidensprojekt, inklusive nationella turnéer bland RANKs arrangörsföreningar över hela landet. Här kan man söka upp till 150 000 kr/projekt. Cirka 2-3 projekt kommer att beviljas stöd.  =>>

 
Publicerad: 2012-08-29 kl. 14:52

Snart - 12/9 - börjar höstens ansökningsomgång för RANKs stöd till turnéer och konstnärliga musikresidensprojekt, de så kallade Artists In Motion-projekten. En nyhet är att vi nu börjar med två ansökningsomgångar per år, så att det blir lättare för både arrangörer och musiker att vara med.
Den första ansökningsomgången pågår mellan 12/9-4/10 och gäller turnéer och AIM-projekt som genomförs under våren 2013. Beslut meddelas 13/11.
Den andra ansökningsomgången pågår mellan 30/1-20/2 2013 och gäller turnéer och AIM-projekt som genomförs under hösten 2013. Beslut meddelas 18/4.
Ansökningar görs här på RANKs hemsida. Läs mer under "Ansök".

Publicerad: 2012-06-12 kl. 16:28

Statens musikverk har beviljat RANK 1 miljon kr för att fortsätta utveckla modellen för nationellt turnéstöd och Artists In Motion-projekt under 2013. Det är fantastiskt glädjande med Musikverkets förtroende för den här verksamheten, som innebär att RANK med slank och effektiv organisation hjälper till att sprida nyskapande konstmusik över hela landet. Som ringar på vattnet, det är win-win-win för hela slanten.
Inför nästa år introducerar vi två ansökningsomgångar, så att det blir lättare för både utövare och föreningar att ta del av subventioner och stöd. Mer om ansökningar och annat senare - men först en rejäl semester. Trevlig sommar!

Sidor