Styrelse


Ordförande Peter Lyne (Nymus, Härnösand)


Vice ordförande Lisa Ullén (FRIM, Stockholm)

  

Ledamöter: Peter Bjuhr (C-Y, Malmö); Katarina Widell (URUK, Västerås/Sthlm); Hans Parment (Media Artes, Växjö)

 

Suppleanter: Viktor Zeidner (IDKA/Lamour, Gävle); Ida Höög (C-Y, Malmö)

Kassör (utanför styrelsen) Christina Flint Celsing, Eningsjö & Celsing Ekomnomitjänster
 

Valberedning

Olle Åberg, IDKA, Gävle (sammankallande)
Ola Paulson, FRIM-Syd, Malmö
Louise Magnusson, GEIGER, Göteborg

Revisor

Adsum, Marita Lyckstedt (auktoriserad revisor)
Elsa Bergman (medlemsrevisor)
 

Ekonomi

För alla ärenden kring ekonomi, reseräkningar, rekvisitioner etc hänvisas till:

RANK
Slottsgatan 19
722 11 Västerås