Artists In Motion

Vitula.jpg

Vitula Physicata

Publicerad: 2013-06-05 kl. 13:32

 

Medverkande: 

George Kentros, violin, Kaffe Matthews, elektronik, Caroline Romare, scenograf. 

RANK-turné: 

Audiorama, Stockholm
GEIGER, Vara
Levande Musik, Göteborg

Info: 

Den engelska ljudkonstnären Kaffe Matthews och svenska violinisten George Kentros har skapat konsertinstallationen "Vitula...

8IX7-ZOdKzQ

Publicerad: 2012-01-10 kl. 17:01


Projektet är en tonsättning av Fredrik Nybergs diktsamling ”Nio, nine, neun, neuf”. Medan nivåer ur texten omvandlas till musik ”färgas” texten av musiken. Röst, elektronik, stråkinstrument och slagverk samverkar i en interaktiv ljudbearbetning. Monomono håller även workshops om ”text-ljud”, en genre där Sverige på 60-talet var världsledande och som i dag får allt större intresse bland...

Publicerad: 2012-01-09 kl. 14:25

RANK har fram till 2014 drivit två stora projekt och samarbetat med flera nätverk och organisationer för att bredda och stärka den nutida konstmusiken. Det har varit en stor och oerhört lyckad verksamhet som inneburit att väldigt mycket nutida konstmusik har fått möjlighet att framföras över hela landet. Tyvärr fick turnénätverket, som byggts upp under tre år med projektstöd...

AIM1 Växjö 3.jpg

AIM #1 i Växjö. Musik av Lars Carlsson. 

Publicerad: 2012-01-09 kl. 14:19

ARTISTS IN MOTION (AIM) VAR MELLAN 2009-2014 RANKs spjutspets och turnerande musiklab – ett konstnärligt, pedagogiskt och publikutvecklande projekt som vände sig till tonsättare, musiker, ljudkonstnärer, ensembler med flera. Genom Artists In Motion har även mer omfattande och experimentella idéer kunnat söka ekonomiskt stöd och få möjligheter att turnera och överraska en...

Publicerad: 2011-12-31 kl. 17:45

NU STARTAR RANKs STORA ANSÖKNINGSOMGÅNG för stöd till den breda nutida konstmusiken. Närmare 1 miljon kronor kommer att fördelas på två former av projektstöd: 

  • Turnéstöd (Call For Tours), för kraftigt subventionerade turnéer bland RANKs arrangörsföreningar över hela landet. Minst 6 turnéer kommer att beviljas stöd.  
  • Artists In Motion (Call For Projects), för mer omfattande musikresidensprojekt, inklusive turnéer bland RANK-föreningar över hela landet. Sök upp till 150 000 kr/projekt. Cirka 4 projekt kommer att beviljas stöd. 

Vänta inte för länge bara - deadline för Turnéstöd och Artists In Motion är 6 februari kl 23.59.59, för att vara exakt.