InterAktion

Publicerad: 2012-01-09 kl. 23:11

InterAktion - nätverk mellan fria arrangörer och länsmusikorganisationer

InterAktion är ett nationellt nätverk som sedan 2006 består av fria arrangörer av nutida konstmusik (RANKs medlemsorganisationer) samt ett antal länsmusikorganisationer. Syftet är att skapa nya strukturer mellan lokala arrangörer och den regionala Länsmusiken, för att bättre stärka den nutida...

Tetuzi Akiyama.jpg Trio.jpg

Tetuzi Akiyama, Magnus Granberg, Henrik Olsson.

Publicerad: 2012-01-09 kl. 14:18

MELLAN 2011 OCH 2014 HAR RANK DRIVIT ett nationellt turnénätverk för nutida konstmusik. Det har skett genom att vi ekonomiskt subventionerat RANKs arrangörsföreningar så att de kan bekosta konserter med turnerande artister och ensembler som de själva tycker är intressanta och som de tror att deras publik är nyfikna på att höra. Eftersom musikarrangörerna är den magiska länken...

Publicerad: 2012-01-09 kl. 14:06

RANK (Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik) är en rikstäckande organisation för arrangörer av ny musik i Sverige. Förbundet bildades 2001 och har för närvarande drygt 40 anslutna arrangörer över hela landet. Flertalet medlemmar är arrangerande musikföreningar, men här finns också Sveriges största musikfestivaler för experimentell och nutida konstmusik och ideela...

Publicerad: 2011-12-31 kl. 17:45

NU STARTAR RANKs STORA ANSÖKNINGSOMGÅNG för stöd till den breda nutida konstmusiken. Närmare 1 miljon kronor kommer att fördelas på två former av projektstöd: 

  • Turnéstöd (Call For Tours), för kraftigt subventionerade turnéer bland RANKs arrangörsföreningar över hela landet. Minst 6 turnéer kommer att beviljas stöd.  
  • Artists In Motion (Call For Projects), för mer omfattande musikresidensprojekt, inklusive turnéer bland RANK-föreningar över hela landet. Sök upp till 150 000 kr/projekt. Cirka 4 projekt kommer att beviljas stöd. 

Vänta inte för länge bara - deadline för Turnéstöd och Artists In Motion är 6 februari kl 23.59.59, för att vara exakt.