Peter Lyne

Publicerad: 2012-01-09 kl. 23:11

InterAktion - nätverk mellan fria arrangörer och länsmusikorganisationer

InterAktion är ett nationellt nätverk som sedan 2006 består av fria arrangörer av nutida konstmusik (RANKs medlemsorganisationer) samt ett antal länsmusikorganisationer. Syftet är att skapa nya strukturer mellan lokala arrangörer och den regionala Länsmusiken, för att bättre stärka den nutida...