Statens Musikverk

Tetuzi Akiyama.jpg Trio.jpg

Tetuzi Akiyama, Magnus Granberg, Henrik Olsson.

Publicerad: 2012-01-09 kl. 14:18

MELLAN 2011 OCH 2014 HAR RANK DRIVIT ett nationellt turnénätverk för nutida konstmusik. Det har skett genom att vi ekonomiskt subventionerat RANKs arrangörsföreningar så att de kan bekosta konserter med turnerande artister och ensembler som de själva tycker är intressanta och som de tror att deras publik är nyfikna på att höra. Eftersom musikarrangörerna är den magiska länken...

Publicerad: 2011-12-31 kl. 17:45

NU STARTAR RANKs STORA ANSÖKNINGSOMGÅNG för stöd till den breda nutida konstmusiken. Närmare 1 miljon kronor kommer att fördelas på två former av projektstöd: 

  • Turnéstöd (Call For Tours), för kraftigt subventionerade turnéer bland RANKs arrangörsföreningar över hela landet. Minst 6 turnéer kommer att beviljas stöd.  
  • Artists In Motion (Call For Projects), för mer omfattande musikresidensprojekt, inklusive turnéer bland RANK-föreningar över hela landet. Sök upp till 150 000 kr/projekt. Cirka 4 projekt kommer att beviljas stöd. 

Vänta inte för länge bara - deadline för Turnéstöd och Artists In Motion är 6 februari kl 23.59.59, för att vara exakt.