Turnénätverk

Publicerad: 2012-01-09 kl. 14:25

RANK har fram till 2014 drivit två stora projekt och samarbetat med flera nätverk och organisationer för att bredda och stärka den nutida konstmusiken. Det har varit en stor och oerhört lyckad verksamhet som inneburit att väldigt mycket nutida konstmusik har fått möjlighet att framföras över hela landet. Tyvärr fick turnénätverket, som byggts upp under tre år med projektstöd...

Tetuzi Akiyama.jpg Trio.jpg

Tetuzi Akiyama, Magnus Granberg, Henrik Olsson.

Publicerad: 2012-01-09 kl. 14:18

MELLAN 2011 OCH 2014 HAR RANK DRIVIT ett nationellt turnénätverk för nutida konstmusik. Det har skett genom att vi ekonomiskt subventionerat RANKs arrangörsföreningar så att de kan bekosta konserter med turnerande artister och ensembler som de själva tycker är intressanta och som de tror att deras publik är nyfikna på att höra. Eftersom musikarrangörerna är den magiska länken...