Riktlinjer, Tidsplan, Beslut

 

Ansök om Turnéstöd (Call For Tours):

Det är lätt att ansöka om RANKs Turnéstöd! I stort sett behöver du bara ange spelperiod, pris och eventuella villkor till arrangörerna. Om du vill beskriva musiken kan du göra det i ord eller också kan du ladda upp låtar eller länka till filmklipp.

Tidsplan för turnéer som genomförs under hösten 2014:

30 januari - 20 februari: Ansökningsperiod för Turnéstöd
 (beslut meddelas i slutet av april). 
(Med reservation för ändringar)

Urval och beslut: 

Ansökningarna värderas av en referensgrupp med deltagare från RANKs styrelse, RANKs medlemsföreningar samt länsmusiken parter inom nätverket InterAktion. Utifrån detta urval lämnar RANKs medlemsföreningar intresseanmälan om vilka turnéförslag de önskar samverka kring. För det slutgiltiga beslutet svarar RANKs styrelse.

För stöd till turnéer och AIM-projekt tar RANKs styrelse och referensgrupp särskilt hänsyn till följande urvalskriterier:

  • Konstnärlig kvalitet
  • Genrebredd
  • Jämställdhet kvinnor/män
  • Pedagogiska/publikutvecklande aspekter
  • Projektens omfattning
  • Geografisk spridning 

Beslut om stöd till turnéer och AIM-projekt kan ej överklagas.