Arkiv för april 2020

Kompensation för inställda eller uppskjutna konserter

I mars lades 500 miljoner i ett så kallat krispaket för kulturen. 370 miljoner ligger nu hos Kulturrådet, redo att komma ut till det fria kulturlivet.Här följer viktig information kring vad som gäller för ansökningsförfarandet som öppnar idag 28/4. Detta är huvudpunkterna, detaljerad information finns också på deras hemsida. 1) Alla arrangörer kan ansöka om…

Läs mer

En tyst vår

RANK har genom en enkätundersökning och samtal försökt skapa en bild av läget för våra arrangörer under pandemin. Dessa siffror har också upptagits i Musikarrangörer i samverkans (MAIS) totala bild av läget för landets arrangörer inom det fria musiklivet. I jämförelse med övriga genrer har konstmusiken klarat sig relativt bra ekonomiskt, men lider naturligtvis av…

Läs mer