Inlägg av admin

Visby Internationella Tonsättarcentrum

Visby Internationella Tonsättarcentrum är en arbets- och mötesplats för tonsättare från Östersjöregionen och de nordiska länderna, såväl som från resten av den internationella tonsättarvärlden. VITC främjar nutida konstmusik genom konserter, konferenser, seminarier, utbildnings- och samverkansprojekt. Centrat är även en fruktbar resurs för olika kompositionsutbildningar samt för andra konstnärliga institutioner och centra

Läs mer

Köttinspektionen

Köttinspektionen är en konstnärsdriven kulturell mötesplats i Uppsala som producerar och presenterar konst, teater, musik och dans. Köttinspektionens mål är att ge utrymme för experiment och processinriktat arbete och kunna presentera både nya och etablerade kulturutövare av hög kvalitet. Målet är också att komplettera den rådande kulturscenen i Uppsala med bland annat experimentell elektronisk musik…

Läs mer

Kulturföreningen NEO

Kulturföreningen Neo arrangerar konserter, föreläsningar och andra kulturhändelser. Spelställen är Uppsala Konsert & Kongress, Nannaskolans Aula eller Alfvénsalen. Istället för att ha en fast scen, väljer vi scen efter vad som passar arrangemanget bäst.

Läs mer

Audiorama

Audiorama på Skeppsholmen i Stockholm är ett auditorium för lyssnardramatik, ett rum för ljudupplevelser, en studio för ljudforskning och en scen för experimentell konstmusik. Bland verksamhetens fyra grenar kommer Audiorama Ars Acustica att erbjuda en arena för musik, ljudkonst och hörspel i samarbeten med nationella och internationella konstnärliga högskoleutbildningar. På Audiorama ordnas också en öppen scen…

Läs mer

Edition Festival

Edition is an annual festival organised by John Chantler in Stockholm each February. Chantler moved to Stockholm in November 2014 from London, where he was the Senior Producer at acclaimed new music venue Café OTO. The Edition festival presents marginal ‘other’ music from the spheres of free improvisation, contemporary composition and electronic music with a…

Läs mer

FRIM – Sthlm

FRIMs (Föreningen för fri improviserad musik) är en ideell kulturförening som arbetar för att synliggöra den improviserade musikscenen. Improvisationsmusik är en unik mötesplats där musiker med olika bakgrund och erfarenheter kan mötas för att tillsammans skapa ny musik.  Vi vill erbjuda en konsertscen, styrd av det konstnärliga uttrycket snarare än kommersiella värden, där både oetablerade…

Läs mer

Fylkingen

Fylkingen är en förening och scen, i huvudsak bestående av utövande konstnärer, för ny musik och intermediakonst. Fylkingen grundades 1933 som en kammarmusikförening men har under åren utvecklat sin verksamhet mot nya experimentella och oetablerade former av samtida konst och musik. Fylkingen var under 1960-talet den drivande kraften bakom grundandet av EMS (dåvarande Elektronmusikstudion sedermera…

Läs mer

Kroch

Kroch är konsertserie som arbetar med ett tvärmusikaliskt perspektiv. Vi vill sätta improvisationsmusik jämte rock, noise, konstmusik eller en ljudinstallation och låta musiken och dess åhörare krocka med varandra. Idén är att gå över genregränser och söka utveckla våra egna och publikens sammanhang och förståelse av musik, dess utövare och lyssnare. Vi vill utnyttja internationella…

Läs mer

Samtida Musik

Kammarmusikföreningen Samtida musik bildades i Stockholm 1960 av bland andra tonsättarna Jan Carlstedt, Laci Boldemann och Bo Linde. Den första konserten ägde rum i Börssalen söndagen den 27 november samma år. Föreningen har sedan arrangerat konserter, lagt ut tonsättarbeställningar och har samarbetat med de flesta av Stockholms musikinstitutioner kring festivaler och radioinspelningar. Konserterna har arrangerats…

Läs mer

SEAMS

Sällskapet för elektroakustisk musik i Sverige engagerar ett hundratal medlemmar och arbetar för att skapa mer utrymme för elektroakustisk musik i svenskt musikliv. Föreningen startades 1980 under namnet Svenska ICEM och ingick då som en sektion av International Confederation of Electroacoustic Music (ICEM) med säte i Frankrike. Att upprätta och hålla kontakt med utländska systerorganisationer…

Läs mer