BLI MEDLEM!

Sök medlemskap i RANK

Har ni en förening som arrangerar konserter med ny konstmusik? Vill ni ingå i ett större nätverk? Välkommen att ansöka om medlemskap i RANK!

Som medlem i RANK ingår din förening i en nationell plattform som strävar efter att ge den nutida konstmusiken — i hela dess bredd — en starkare ställning i kulturlivet. RANK driver sina medlemmars intressen på lokal/regional nivå och är verksam nationellt som kulturpolitisk opinionsbildare. Som medlem kan din förening medverka vid årliga nätverksträffar och även ta del av subventionsmedel och ingå i olika projekt som utförs inom RANK.

Medlemskap i RANK kostar 200 kr/år.

Skicka medlemsansökan som epost med pdf till info@rankmusik.se
Bifoga stadgar (om det är en förening), verksamhetsbeskrivning, kontaktinformation samt urval av programverksamhet.

Välkommen med din ansökan!