Medlemsförening

Oasen

Oasen var till en början en konsertserie men är numera en arrangörsförening för improviserad musik. Vår ambition är att vara en demokratisk och opretentiös kulturscen. Vi vill sänka trösklar – få intresserade att känna sig delaktiga, artister att testa sina idéer. Oasen har ett brett program med många olika konstnärliga uttryck – vi har uruppfört verk, organiserat…

Läs mer

Kulturföreningen PUSH

Kulturföreningen PUSH jobbar i huvudsak med festivalen PUSH som arrangeras årligen i Gävle. Utformning och plats varierar från år till år. Musikalisk inriktning rör sig inom modern elektronisk musik och snuddar vid omkringliggande genrer som impro, nutida musik och audiovisuella projekt. Festivalen startade 2010 av föreningen IDKA och togs 2014 över av Kulturföreningen PUSH (f.d.…

Läs mer

Media Artes

Media Artes har verkat sedan 1981. Målsättningen är att främja konstnärlig verksamhet, primärt nutida konstmusik, men också andra konstnärliga uttryck. Föreningens ambition är att vara mer än bara konsertarrangör. Media Artes ”total-koncept” innefattar också informativ verksamhet och en rad andra åtgärder – en handlingsplan – utifrån vilken den nutida konstmusiken, i ett långsiktigare perspektiv, kan…

Läs mer

Visby Internationella Tonsättarcentrum

Visby Internationella Tonsättarcentrum är en arbets- och mötesplats för tonsättare från Östersjöregionen och de nordiska länderna, såväl som från resten av den internationella tonsättarvärlden. VITC främjar nutida konstmusik genom konserter, konferenser, seminarier, utbildnings- och samverkansprojekt. Centrat är även en fruktbar resurs för olika kompositionsutbildningar samt för andra konstnärliga institutioner och centra

Läs mer

Köttinspektionen

Köttinspektionen är en konstnärsdriven kulturell mötesplats i Uppsala som producerar och presenterar konst, teater, musik och dans. Köttinspektionens mål är att ge utrymme för experiment och processinriktat arbete och kunna presentera både nya och etablerade kulturutövare av hög kvalitet. Målet är också att komplettera den rådande kulturscenen i Uppsala med bland annat experimentell elektronisk musik…

Läs mer

Kulturföreningen NEO

Kulturföreningen Neo arrangerar konserter, föreläsningar och andra kulturhändelser. Spelställen är Uppsala Konsert & Kongress, Nannaskolans Aula eller Alfvénsalen. Istället för att ha en fast scen, väljer vi scen efter vad som passar arrangemanget bäst.

Läs mer

Audiorama

Audiorama på Skeppsholmen i Stockholm är ett auditorium för lyssnardramatik, ett rum för ljudupplevelser, en studio för ljudforskning och en scen för experimentell konstmusik. Bland verksamhetens fyra grenar kommer Audiorama Ars Acustica att erbjuda en arena för musik, ljudkonst och hörspel i samarbeten med nationella och internationella konstnärliga högskoleutbildningar. På Audiorama ordnas också en öppen scen…

Läs mer

Edition Festival

Edition is an annual festival organised by John Chantler in Stockholm each February. Chantler moved to Stockholm in November 2014 from London, where he was the Senior Producer at acclaimed new music venue Café OTO. The Edition festival presents marginal ‘other’ music from the spheres of free improvisation, contemporary composition and electronic music with a…

Läs mer

FRIM – Sthlm

FRIMs (Föreningen för fri improviserad musik) är en ideell kulturförening som arbetar för att synliggöra den improviserade musikscenen. Improvisationsmusik är en unik mötesplats där musiker med olika bakgrund och erfarenheter kan mötas för att tillsammans skapa ny musik.  Vi vill erbjuda en konsertscen, styrd av det konstnärliga uttrycket snarare än kommersiella värden, där både oetablerade…

Läs mer

Fylkingen

Fylkingen är en förening och scen, i huvudsak bestående av utövande konstnärer, för ny musik och intermediakonst. Fylkingen grundades 1933 som en kammarmusikförening men har under åren utvecklat sin verksamhet mot nya experimentella och oetablerade former av samtida konst och musik. Fylkingen var under 1960-talet den drivande kraften bakom grundandet av EMS (dåvarande Elektronmusikstudion sedermera…

Läs mer