Rank Öst

RANK ÖST innefattar i dagsläget 14 föreningar.

Nuova Arte

Nuova Arte är en ideell förening som representerar den nutida musiken och som har sitt säte i Haninge kommun i Stockholm. Föreningen har som målsättning att främja nya konstnärliga yttringar inom musik, litteratur, bild, skulptur, dans, teater och andra konstformer. Förutom att arrangera offentliga konserter och evenemang kommer Nuova Arte även att vara ett forum…

Läs mer

Stockholm Art Music Center (SAMC)

Stockholm Art Music Center är en ideell förening med målet att främja, stärka och värna om den samtida konstmusiken. SAMC vill samla medlemmar som brinner för den nya konstmusiken och arbeta för dess synlighet i det Stockholmska kulturlivet. SAMC arbetar med idéer om seminarier, konserter, workshops mm. Det vi gör och vill göra är att…

Läs mer

Khimaira

Khimaira är en konstnärlig projekt- och mötesplats för grupper och individer – repetitioner, konserter, utställningar, föreställningar, seminarier och uppläsningar. Lokalen ligger i källaren på Sofiagatan 1 på Södermalm. Ett stort avlångt rum på ca 70 kvm med två flyglar samt ett kök och arbets- och mötesrum på 25 kvm. 

Läs mer

Klang Konst

Ny förening för konstmusik i Uppsala.

Läs mer

Oasen

Oasen var till en början en konsertserie men är numera en arrangörsförening för improviserad musik. Vår ambition är att vara en demokratisk och opretentiös kulturscen. Vi vill sänka trösklar – få intresserade att känna sig delaktiga, artister att testa sina idéer. Oasen har ett brett program med många olika konstnärliga uttryck – vi har uruppfört verk, organiserat…

Läs mer

Visby Internationella Tonsättarcentrum

Visby Internationella Tonsättarcentrum är en arbets- och mötesplats för tonsättare från Östersjöregionen och de nordiska länderna, såväl som från resten av den internationella tonsättarvärlden. VITC främjar nutida konstmusik genom konserter, konferenser, seminarier, utbildnings- och samverkansprojekt. Centrat är även en fruktbar resurs för olika kompositionsutbildningar samt för andra konstnärliga institutioner och centra

Läs mer

Köttinspektionen

Köttinspektionen är en konstnärsdriven kulturell mötesplats i Uppsala som producerar och presenterar konst, teater, musik och dans. Köttinspektionens mål är att ge utrymme för experiment och processinriktat arbete och kunna presentera både nya och etablerade kulturutövare av hög kvalitet. Målet är också att komplettera den rådande kulturscenen i Uppsala med bland annat experimentell elektronisk musik…

Läs mer

Kulturföreningen NEO

Kulturföreningen Neo arrangerar konserter, föreläsningar och andra kulturhändelser. Spelställen är Uppsala Konsert & Kongress, Nannaskolans Aula eller Alfvénsalen. Istället för att ha en fast scen, väljer vi scen efter vad som passar arrangemanget bäst.

Läs mer

Audiorama

Audiorama på Skeppsholmen i Stockholm är ett auditorium för lyssnardramatik, ett rum för ljudupplevelser, en studio för ljudforskning och en scen för experimentell konstmusik. Bland verksamhetens fyra grenar kommer Audiorama Ars Acustica att erbjuda en arena för musik, ljudkonst och hörspel i samarbeten med nationella och internationella konstnärliga högskoleutbildningar. På Audiorama ordnas också en öppen scen…

Läs mer

Edition Festival

Edition is an annual festival organised by John Chantler in Stockholm each February. Chantler moved to Stockholm in November 2014 from London, where he was the Senior Producer at acclaimed new music venue Café OTO. The Edition festival presents marginal ‘other’ music from the spheres of free improvisation, contemporary composition and electronic music with a…

Läs mer