Rank Syd

RANK SYD innefattar i dagsläget 9 föreningar.

Kulturvagnen

Kulturvagnen är ett mobilt kulturhus som kan anta formen av både ett konstgalleri och en konsertsal. I grund och botten är Kulturvagnen en husvagn som är ombyggd för detta ändamål. Vi transporterar konsten och ljuden en bit bort ifrån storstan till glesbygden, kanske rentav ända ut i skogen. Kulturvagnen är ett projekt initierat av Tony…

Läs mer

Media Artes

Media Artes har verkat sedan 1981. Målsättningen är att främja konstnärlig verksamhet, primärt nutida konstmusik, men också andra konstnärliga uttryck. Föreningens ambition är att vara mer än bara konsertarrangör. Media Artes ”total-koncept” innefattar också informativ verksamhet och en rad andra åtgärder – en handlingsplan – utifrån vilken den nutida konstmusiken, i ett långsiktigare perspektiv, kan…

Läs mer

Vardagsrummet

Vardagsrummet är en ny scen för ljudkonst och konstmusik som har 24 högtalare över, under och runt om publiken. Målet är en plattform för rumslig konstmusik och ljudkonst som gör smal musik tillgänglig för en bred publik. Ett Schhh… projekt av Ann Rosén och Sten-Olof Hellström.

Läs mer

Ars Nova

Ars Nova grundades 1961 som en förening för samtidens konstmusik och är en viktig aktör i Malmös fria musikliv. Föreningens verksamhet är ett öppet fönster mot Europa och världen, vilket utmärker dess konsertarrangemang. Två årliga festivaler har arrangerats, Elektrisk helg, Sveriges enda festival för elektroakustisk musik samt Nutida Musikdagar.Under de senaste åren har föreningen även…

Läs mer

C-Y Contemporary

  Föreningen är en samlingspunkt för personer som på något sätt är utövare av eller arbetar med samtida musik och ljudkonst. Det kan vara t.ex. tonsättare, musiker, ljudkonstnärer eller andra. Det viktiga är att man som medlem stödjer målsättningen och tar en aktiv del i verksamheten. Ett för föreningen viktigt mål är att främja samarbeten…

Läs mer

FRIM-Syd

FRIM/SYD är en förening för fri improviserad musik i Skåne och Öresundsregionen.

Läs mer

Olof Bright

Olof Bright Editions är en etikett för experimentell musik av olika slag, där grundtanken är ett slags artists records, där så ofta det låter sig göras musikerna skapar en helhet av utgivningen. Olof Bright arrangerar också konserter och framträdanden i mindre skala, där olika scener i Malmö och sydöstra Skåne används. Olof Bright är för…

Läs mer