Rank Väst

RANK VÄST innefattar i dagsläget 9 föreningar.

Uruppförandeklubben – Älvton

När Uruppförandeklubben Ljungskile – Älvton presenterar konserter blir det oftast alldeles ny musik som spelas och oftast då någonting som aldrig tidigare har hörts. Nyfiken ska man ju vara. Musikerna som kommer är några av de främsta utövarna av ny musik och dessutom hör vi dem gärna berätta om sitt musicerande och om musiken innan…

Läs mer

Kalvfestivalen

Kalvfestivalen är en årligen återkommande festival för ny konstmusik som funnits sedan 2004 och som gjort sig bekant för sina gränsöverskridande projekt och projektlabb. Festivalen har integration som sitt främsta tema och ett uttryck för denna är att festivalen nu blivit en självständig förening lokaliserad i Kalv och med stöd från Svenljunga kommun. Föreningen är…

Läs mer

Atalante

  Atalante är en fri scen för samtida konst. En mötesplats där det nyskapande och experimentella tillåts och uppmuntras. Scenens utbud omfattar alla konstarter – främst dans, men även musik, film, teater, bildkonst och litteratur, och utgör ett nav i det göteborgska fria kulturlivet.

Läs mer

Centrum för ögonblickets konst

  Föreningen Centrum för ögonblickets konst i Göteborg anordnar interna och utåtriktade kulturella sammankomster och andra arrangemang. Fram till år 2011 bestod verksamheten i huvudsak av danskonst. Sedan oktober 2010 bedriver föreningen sin verksamhet på 3:e våningen i Sockerbruket 9. Här finns 600 m2 fördelat på scen, studio och en försökshall. Med dessa nya lokaler…

Läs mer

GAS-festivalen

Göteborg Art Sounds är en återkommande festival som har existerat sedan 1999 och presenterat artister som Laurie Anderson, Sonic Youth, London Sinfonietta, Tan Dun, Pharoah Sanders, Phill Niblock, Keith Rowe och William Basinski för att bara nämna ett fåtal. GAS-festivalen innebär uruppföranden, konst- och improvisationsmusik, ljudinstallationer, noise, drone, kammarmusik, seminarier och samtal, musikaliska möten och…

Läs mer

GEIGER

GEIGER är en förening för ny, experimentell musik i Göteborg. Syftet är att skapa en mötesplats och ett forum för tonsättare, musiker, ljudkonstnärer och en nyfiken publik. Varje kvartal anordnar GEIGER en tvådagarsfestival där improvisation, electronica, noterad konstmusik, ljudkonst, performance, opera med mera delar scen. GEIGER driver även skivbolaget GEIGER Grammofon och ger emellanåt kurser…

Läs mer

Levande Musik

I över ett halvt sekel har företrädare för den samtida konstmusiken, musiker och tonsättare, engagerat sig i föreningen Levande Musik för att presentera det senaste och mest experimentella inom genren. Levande Musik arrangerar mellan 15 och 20 konserter per år med lokalt, nationellt och internationellt verksamma musiker inom det nutida musikfältet och arbetar aktivt för rimliga lönevillkor…

Läs mer

Ljudkonstgalleriet

Ljudkonstgalleriet is an artistic collaboratory aimed towards sound art in its many interdisciplinary forms. It is not just a gallery space in the conventional sense, but rather an experimental and empirical research environment in which artists work and communicate with each other to create, participate in collaborative art, and conduct experiments to evaluate and improve…

Läs mer

Gerlesborgsskolan

Gerlesborgsskolan i Bohuslän erbjuder året runt ett rikt konsertutbud med allt ifrån klassiska pianokonserter till nutida musik, med musiker och artister på internationell eller nationell hög nivå. Konstskolan har producerat konsertserier sedan 1953.

Läs mer