Nyheter

Repetitionerna pågår! – GAHLMM

Under veckan har ensemblen samlats från olika hörn av landet för att repa in programmet för turnén som går av stapeln nästa vecka! Som en del av detta Artist in Motion-experiment är att arrangören beställer konsertmiddagen utifrån en meny av tänkbara musikaliska färskvaror, framodlade av tonsättare som är med i FST. Varje konsert blir på…

Läs mer

Höstmöte 2018 – Hur samarbetar vi?

RANK förlägger höstmötet även detta år i Göteborg. Temat för höstmötet kretsar kring frågan: Hur kan vi samarbeta mellan konstarterna, och då i synnerhet med våra konstmuseer och konsthallar? Det är ett stort fält och det råder inget tvivel om att flera av RANKs föreningar gärna samarbetar med och framför sin musik i konsthallar och…

Läs mer

Dags för Check! 10-11 november

Check! – seminarier, mötesplats och inspiration för musikarrangörer Check! riktar sig till dig som har arrangerat ett tag, börjat att arrangera eller har planer på att ordna konserter. Målet är att både stärka redan etablerade arrangörer och att hjälpa nya initiativ över tröskeln in i det offentliga stödsystem som finns för musikarrangörer. Även detta år…

Läs mer

Årsmötet 2018 – Förnyad styrelse

28 april gick RANKs årsmöte av stapeln i EMS lokaler i Stockholm. Det blev en gedigen uppslutning, med representanter från Audiorama, GEIGER, Nymus, Media Artes, Edition Festival, C-Y Contemporary, SEAMS, Levande Musik, Samtida Musik, Sekt, Lamour, FRIM Sthlm och Kalv festivalen. Stämman gav förbundets budget, målsättningar och verksamhetsplan sitt förtroende och det blev även en…

Läs mer

Vårmöte 2018 – I slumpens tjänst!

28 april i Stockholm är det dags för RANKs årsmöte och strax efter följer Vårmötet. I år har vi bjudit in nätverket Konstmusiksystrar. Under året kommer de att arbeta med ett projekt som undersöker slumpen som arbetsmetod för programläggning. Syftet är att problematisera kvalitetsbegreppet och utmana hierarkier inom den nutida konstmusikscenen. Under de senaste åren…

Läs mer

Krav på en ny oberoende utredning av musiklivet!

Partsinlagor från olika delar av musiklivet finns det många – men hur ser egentligen hela bilden ut? Hur ser villkoren ut beroende på vilket musikfält du verkar inom? Nätverket ”Ett musikliv för alla”, som hittills samlar 20 nationella musikorganisationer, däribland RANK, har länge önskat se en oberoende, parlamentarisk utredning av musiklivets komplexa ekosystem. Markera 11…

Läs mer

Viktigt angående nya dataskyddslagen GDPR

Lystring arrangörer och föreningsmänniskor! Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddslagen GDPR i kraft. Lagen påverkar hur alla organisationer hanterar personuppgifter och den innebär en hel del förändringar. Den nya lagen påverkar bland annat hur personuppgifter samlas in, lagras, används, delas och destrueras. Varje steg måste dokumenteras och individen har rätt att bestämma exakt…

Läs mer

Kalvfestivalen firar 15 år med Internationell Kompositionsakademi

Årets Kalvfestival äger rum 10-12 Augusti men inleds redan veckan innan med fullt av seminarier, workshops och musikaliska möten. Två inbjudna tonsättare, Pierluigi Billone (IT) och Per Mårtensson (SE), kammarensemblen Norrbotten NEO och 8 utvalda tonsättarstudenter (från ett digert urval av 137 sökande från hela världen) kommer delta i ett nytt festivalinitiativ där såväl det musikaliska…

Läs mer

Guldkvasten 2017 till Stockholms Saxofonkvartett!

Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare (KVAST) uppmärksammar årligen en aktör som gör särskilt betydelsefulla insatser för kvinnliga tonsättare med priset Guldkvasten. 2017 går det till en grupp musiker som sedan 1980-talet har bedrivit ett målmedvetet arbete för en mer jämställd repertoar. Stockholms Saxofonkvartett/föreningen Studio 53 har under åren uruppfört hundratals verk av kvinnliga tonsättare från…

Läs mer

Utlysningar för turné- och projektbidrag

I slutet av mars öppnar Kulturrådet för ansökningar om turnébidrag respektive projektbidrag. Med deadline 24 april ger Kulturrådet bidrag till professionella fria musikgruppers nationella och internationella turnéer. Bidraget syftar till att öka tillgängligheten av ett varierat musikutbud av hög kvalitet i hela Sverige, samt möjliggöra internationella kulturutbyten för svenska musikgrupper. Läs mer här! 19 april…

Läs mer