EKONOMI

REVISORER / KASSÖR

Marita Lyckstedt (Auktoriserad revisor, Adsum)
Christina Flint Celsing (Kassör, utanför styrelsen)

Org.nr 802411-0192

EKONOMI

Medlemsavgiften 200kr/år

BG: 5973-1430

För alla ärenden kring ekonomi, reseräkningar, rekvisitioner etc hänvisas till:

RANK
Slottsgatan 19
722 11 Västerås

Share this…