EKONOMI

REVISORER / KASSÖR

Marita Lyckstedt (Auktoriserad revisor, Adsum)
Christina Flint Celsing (Kassör, utanför styrelsen)

Org.nr 802411-0192

EKONOMI

Medlemsavgiften 200kr/år

PG: 271952-4

 

För alla ärenden kring ekonomi, reseräkningar, rekvisitioner etc hänvisas till:

RANK
Slottsgatan 19
722 11 Västerås