Ensemble GAHLMM – Ny ensemble för ny musik!

ENSEMBLE GAHLMM

– En ny ensemble för ny musik

Vintern 2018 står en helt ny ensemble på den svenska konstmusikscenen! I samarbete med Samspels Turnéfest i november och med anledning av att Föreningen Svenska Tonsättare fyller 100 år vill Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik bjuda på högaktuella toner från den svenska konstmusikens frontlinje. Repertoaren på Ensemble GAHLMMs turné kommer att spegla bredden inom RANKs föreningar, från kammarmusik till improvisation och elektronik.

För att fånga den genremässiga spridningen över arrangörernas verksamhetsfält har RANK tagit sig an den djärva idén att helt enkelt skapa en sådan ensemble snarare än att välja en redan fast och inarbetad ensemble. Medlemmarna har valts med omsorg för att ingå i detta experiment som RANK kallar Artist in Motion – en projektmodell för att utveckla nya innovativa grepp på konstmusikscenen. Ensemblens sammansättning består av musiker som i olika konstellationer arbetat i duoformer och musiker som väl känner till varandra men aldrig spelat tillsammans. Gemensamt för dem alla är att de under många år visat prov på högkvalitativa framföranden inom både den nationella som internationella scenen.

Ensemble GAHLMM arbetar nu på högvarv för att ta fram en lika angelägen som spännande repertoar med stycken skrivna av tonsättare som är medlemmar i FST. Det råder inget tvivel om att det blir spektakulärt och en av den skandinaviska vinterkylans stora händelser!

 

E n s e m b l e   GAHLMM

 

Spelperiod: 5 – 18 november

 

BOKNING

fredrik@arteprenor.se
Fredrik Malmgård (Producent)