RANK startade 2001 eftersom man såg ett behov av ett nätverk för den nutida konstmusiken. Peter blev tillfrågad att sitta med i styrelsen. Ingrid Lindgren låg bakom RANK och blev dess första ordförande. Andra som var med från början var Thomas Liljeholm, Stefan Östersjö och Henrik Martén. Under de första åren fanns också andra sammansättningar som generellt verkade i samma riktning, som t ex Horisont.

Efter Ingrid blev Henrik Martén ordförande och sedan blev Peter ordförande ca 2005. Magnus Lemark blev den första verksamhetsledaren, på 50 %. RANK jobbade vidare med sitt nätverkstänkande. Runt 2007 var det ett stort möte i Göteborg där medlemmarna betonade att RANK måste behålla sin nätverksroll och inte gå mot att bli en musikpolitisk institution. Bland annat avvisades tanken på att RANK skulle bli bidragsfördelare av Kulturrådets arrangörsbidrag. En roll som flera andra riksförbund tagit på sig.

Bosse Rydberg tog över som verksamhetsledare. Under denna tid skapade han Artist in Motion. Sen gick han över till Musikalliansen. Efter detta tog Sven Rånlund över som verksamhetsledare och nu började förbundet att växa, först i en mindre skala genom ett samarbete med Rikskonserter för att skapa ett turnénätverk, vars ekonomi var begränsad till blott 60000 per år.

Bättre gick det sedan när Musikverket bildades. RANK lyckades då få 1 miljon per år under en treårsperiod. 2014 tog det slut. Musikverket ville egentligen att det skulle fortsätta, men med annan statlig finansiär. Men man hade dålig kommunikation med och inflytande över Kulturrådet. Nu har Musikverket tagit ett större helhetsgrepp om den nationella turnéverksamheten. Nu är det MAIS där RANK ingår som är inblandad i deras uppdrag.

Share this…

VILL DU HA MER?

ANMÄL DIG RANKs NYHETSBREV OCH FÅ KOLL PÅ SENASTE NYHETERNA OCH VIKTIGA DATUM

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.

Rulla till toppen