Atalante (Göteborg)

 

Atalante är en fri scen för samtida konst. En mötesplats där det nyskapande och experimentella tillåts och uppmuntras. Scenens utbud omfattar alla konstarter – främst dans, men även musik, film, teater, bildkonst och litteratur, och utgör ett nav i det göteborgska fria kulturlivet.

Share this…

Kontakta Atalante

Kontaktperson: Niklas Rydén

Tel: 031-7118200