FRIM – Sthlm

FRIMs (Föreningen för fri improviserad musik) är en ideell kulturförening som arbetar för att synliggöra den improviserade musikscenen. Improvisationsmusik är en unik mötesplats där musiker med olika bakgrund och erfarenheter kan mötas för att tillsammans skapa ny musik.  Vi vill erbjuda en konsertscen, styrd av det konstnärliga uttrycket snarare än kommersiella värden, där både oetablerade och etablerade musiker representeras. FRIM jobbar aktivt för att presentera improvisationsmusiken på nya scener och för en ny publik.

FRIM har funnits sedan 1976 med ett kortare avbrott under 1990-talet. År 1998 återuppstod FRIM och har sedan dess haft en kontinuerlig verksamhet i form av konsertserier, klubbar, festivaler och workshops. Sedan 2003 har FRIM mer intensivt arbetat för att bygga upp en kontinuerlig verksamhet med målsättning att ha en regelbunden och växande publik. FRIM har regelbundet genomfört konserter på ett antal fasta scener, men också anordnat festivaler och större arrangemang för att punktvis få större uppmärksamhet hos publik och press. En stark improvisationsscen i Stockholm stärker Stockholm och Sverige på världskartan

Ort:Stockholm
Kontaktperson:Alex Zethson
E-mail:frim@frim-stockholm.se
Webplats:http://frim-stockholm.se/
Share this…
Rulla till toppen