Full pull (Malmö)

 

Föreningen Full Pull verkar för utveckling, produktion och spridning av nutida elektronisk och experimentell musik och konst. Föreningen verkar också för att etablera ett nätverk och skapa bättre förutsättningar för elektronisk och experimentell musik och konst i Öresundsregionen. En årlig festival arrangeras på hösten. Föreningen har sin bas i Malmö.

Festivalen är för tillfället vilande.

Kontakta Full pull

Kontaktperson: Mathias Holmberg

Tel: 0703-902806