GEIGER (Göteborg)

GEIGER är en förening för ny, experimentell musik i Göteborg. Syftet är att skapa en mötesplats och ett forum för tonsättare, musiker, ljudkonstnärer och en nyfiken publik. Varje kvartal anordnar GEIGER en tvådagarsfestival där improvisation, electronica, noterad konstmusik, ljudkonst, performance, opera med mera delar scen.

GEIGER driver även skivbolaget GEIGER Grammofon och ger emellanåt kurser i olika elektroakustiska tekniker. Föreningen är en drivande kraft i Västsverige och söker ständigt nya sätt att flinka in ny musik i samhället. GEIGER försöker särskilt ta tillvara unga ljudkonstnärers intressen.

Share this…

Kontakta GEIGER

Kontaktperson: Tony Blomdahl

Tel: