Kluster (Piteå)

Kluster är en förening och scen för nutida konstmusik, bildad 2010/11 och för närvarande den enda i sitt slag i Norrbotten. Med bas i såväl Luleå som Piteå vill Kluster bidra till en kraftfull förnyelse av konstmusiklivet i hela länet genom ett på samma gång nyfiket, öppet och kvalitetsmedvetet arbete. Detta sker bland annat genom återkommande konserter, workshops, seminarier, medverkan på olika festivaler samt i arrangerandet av de egna festivalerna Klusterfestivalen och Resonans.

Resonans är sedan 2015 en fristående del av New Directions Festival.

Kontakta Kluster

Kontaktperson: Anders Lundqvist

Tel: