Kluster

Kluster är en förening och scen för nutida konstmusik, bildad 2010/11 och för närvarande den enda i sitt slag i Norrbotten. Med bas i Piteå vill Kluster bidra till en kraftfull förnyelse av konstmusiklivet i hela länet genom ett på samma gång nyfiket, öppet och kvalitetsmedvetet arbete. Detta sker bland annat genom återkommande konserter, workshops, seminarier, samarbete med Musikhögskolan i Piteå och den tillhörande konstnärliga forskningsmiljön, medverkan på olika festivaler samt i arrangerandet av de egna festivalerna Klusterfestivalen och RESONANS.

Ort:Piteå
Kontaktperson:Anders Lundqvist
E-mail:klusterinfo@gmail.com
Webplats:https://kulturforeningenkluster.nu/
Share this…
Rulla till toppen