Konsthallen Sandviken (Sandviken)

Konsthallen Sandviken erbjuder har programverksamhet som innefattar ny musik och ljudkonst, och arrangerar förutom enstaka arrangemang även årligen festivalen Vindöga.

Share this…