Kulturvagnen

Kulturvagnen är ett mobilt kulturhus som kan anta formen av både ett konstgalleri och en konsertsal. I grund och botten är Kulturvagnen en husvagn som är ombyggd för detta ändamål. Vi transporterar konsten och ljuden en bit bort ifrån storstan till glesbygden, kanske rentav ända ut i skogen.

Kulturvagnen är ett projekt initierat av Tony Blomdahl och Kerstin Björk, båda med erfarenheter av att jobba publikt med olika konstprojekt och konsertarrangemang. Projektet startade 2020 med syfte att tillgängliggöra och minska avståndet till en konstnärlig och musikalisk upplevelse i glesbygden, framförallt i Kronobergs län.

Ort:Hovmantorp
Kontaktperson:Tony Blomdahl
E-mail:tony.blomdahl@gmail.com
Webplats:https://kultur-vagnen.se
Share this…
Rulla till toppen