Ny Musik i Sörmland (Katrineholm)

NYS – Ny Musik i Sörmland bildades i mitten av februari 2020. Styrelsen består av ordf. Åsa Karlberg, ledamot Mårten Falk, ledamot Sören Hermansson och kassör Johan Karlsson. NYS vill arrangera nutida musik i hela länet, utveckla samtalet om ny musik, samarbeta med andra musikföreningar i länet och också arrangera en årligen återkommande festival.

Musikens Hus i Katrineholm är vårt huvudsäte men vi kommer att verka i hela Sörmland.


Kontakta Ny Musik i Sörmland

Kontaktperson: Åsa Karlberg

Web: Kommer

Tel: