Nymus

Föreningen NYMUS (Ny musik) i Härnösand är en av Sveriges nordligaste renodlade arrangörer för nutida konstmusik och ljudkonst och har under åren presenterat många av landets främsta musiker inom den nya svenska konstmusiken. Konserterna sker bl.a på Härnösands folkhögskola, Fyren/Norrdans, Härnösands Teater och Sankt Petri-logen. Föreningen samverkar ofta kring workshops och konserter med Härnösands folkhögskola, där Tonsättarskolan och musikerlinjer finns samt Hola folkhögskola och dess ljudkonst-kurs.

Föreningen har som målsättning att bevaka utbudet av nutida musik och ljudkonst samt arrangera konserter av såväl regionala tonsättare, som tonsättare på riksplanet. Föreningen har ett fruktbart samarbete med Scenkonst Västernorrland och Härnösands kommun..

Nymus har utöver ordinarie konsertarrangemang genomfört projekten EKO, en kompositionsutbildning för ungdomar mellan 14 – 25 år (2006), med medel från Allmänna Arvsfonden och i samverkan mellan NYMUS, Kapellsberg/Härnösands Folkhögskola och Musik i Västernorrland, ARTSCAPE – ett konstnärligt gränsöverskridande projekt i samverkan med 4 kompositörer, ljudkonstnärer, musiker och 4 konstnärer (bild & skulptur) med stöd från Härnösands Kommun och Kulturrådet (2015) samt Barn- och ungdomssatsningen 2022-2023 BUS för workshops och konserter på förskolor och grundskola/gymnasium med stöd av Kulturrådet samt projektet EAM i MÖRKER (2023) med samverkansstöd från Kulturrådet för tre EAM-komponister.   

Konstnärligt ansvarig för NYMUS är kompositören Peter Lyne (tidigare ordförande i RANK) tillsammans med ljudkonstnär Björn Eriksson (styrelseledamot i RANK). Styrelsen består av aktiva musiker och ljudkonstnärer och ett flertal är medlemmar i FST.

Ort:Härnösand
Kontaktperson:Björn Eriksson
E-mail:info.nymus@gmail.com
Webplats:https://nymus.se/
Share this…
Rulla till toppen