SEAMS

Sällskapet för elektroakustisk musik i Sverige engagerar ett hundratal medlemmar och arbetar för att skapa mer utrymme för elektroakustisk musik i svenskt musikliv. Föreningen startades 1980 under namnet Svenska ICEM och ingick då som en sektion av International Confederation of Electroacoustic Music (ICEM) med säte i Frankrike. Att upprätta och hålla kontakt med utländska systerorganisationer som internationella ICEM, NICE, SAN m fl är en av hörnpelarna i föreningens verksamhet.

Föreningen arrangerar varje år ett antal konserter i samband med skivsläpp på föreningens etikett Elektron, men även i samarbete med bl a Fylkingen och EMS. SEAMS arrangerar även gästkonserter, symposier och erfarenhetsutbyten involverande två eller tre länder, dels för att i Sverige spegla den internationella utvecklingen, men också för att sprida den svenska musiken utomlands. SEAMS ser som sin uppgift att driva intressefrågor för att kulturpolitiskt bevaka och stärka EAM-genrens ställning i Sverige, dels genom att uppvakta makthavare och media, dels genom konkreta insatser.

Ort:Stockholm
Kontaktperson:Paul Pignon
E-mail:info.seams@gmail.com
Webplats:http://www.seams.se/
Share this…
Rulla till toppen