Studio 53

Föreningen Studio 53 är en ideell, oberoende och fristående förening som har till syfte att:

  • anordna festivalen Svensk Musikvår
  • i egen regi och i samverkan mellan det fria musiklivet, konsertinstitutioner, föreningar och organisationer, arrangera seminarier, workshops och konserter som främjar nutida konstmusik
  • samt att verka för barns och ungas möjligheter att få ta del av konst och kultur av hög kvalité.
Ort:Stockholm
Kontaktperson:Jörgen Pettersson
E-mail:svenskmusikvar@gmail.com
Webplats:http://www.svenskmusikvar.se/
Share this…
Rulla till toppen