Studio 53 (Stockholm)

Föreningen Studio 53 består av medlemmarna i Stockholms Saxofonkvartett. I egen regi och tillsammans med andra arrangerar Studio 53 konserter och  bedriver seminarie- och undervisningsverksamhet i syfte att sprida och öka intresset för ny musik.

Kvartetten håller workshops med tonsättare som arbetar på beställningsverk eller ruvar på en verkidé, men samarbetar även med tonsättare under utbildning. En ökande del av kvartettens verksamhet är att ge workshops med skolklasser och lärare både i Studio 53 och ute i landet. Utifrån Saxofonkvartettens mångåriga erfarenhet är avsikten att stödja det framväxande musiklivet med kulturskolorna som bas, och samtidigt och förbereda morgondagens musiker för de nya krav som ständigt möter en utövare. Att inspirera, entusiasmera och samverka, det är Studio 53:s melodi.

Kontakta Studio 53

Kontaktperson: Jörgen Pettersson

Tel: 08-673 34 44