Studio 53 (Stockholm)

Föreningen Studio 53 är en ideell, oberoende och fristående förening som har till syfte att:

  • anordna festivalen Svensk Musikvår
  • i egen regi och i samverkan mellan det fria musiklivet, konsertinstitutioner, föreningar och organisationer, arrangera seminarier, workshops och konserter som främjar nutida konstmusik
  • samt att verka för barns och ungas möjligheter att få ta del av konst och kultur av hög kvalité.

Share this…

Kontakta Studio 53

Kontaktperson: Jörgen Pettersson

Tel: