VEMS

Föreningen Verksamma på EMS (VEMS) samlar ett 40-tal tonsättare som arbetar med EAM och som alla är knutna till EMS (Elektroakustisk Musik i Sverige), som sedan 1964 är ett centrum för den svenska elektroakustiska musiken. EMS drivs som en självständig del av Rikskonserters verksamhet och leds av en studiochef som till sin hjälp har ett konstnärligt råd bestående av fyra tonsättare. Föreningen VEMS samverkar med SEAMS och EMS i arrangerandet av konserter, seminarier och utbildningar.
Share this…
Rulla till toppen