Visby Internationella Tonsättarcentrum

Visby Internationella Tonsättarcentrum är en arbets- och mötesplats för tonsättare från Östersjöregionen och de nordiska länderna, såväl som från resten av den internationella tonsättarvärlden. VITC främjar nutida konstmusik genom konserter, konferenser, seminarier, utbildnings- och samverkansprojekt. Centrat är även en fruktbar resurs för olika kompositionsutbildningar samt för andra konstnärliga institutioner och centra

Ort:Visby
Kontaktperson:Ramon Anthin
E-mail:ramon.anthin@centreforcomposers.org
Webplats:http://www.centreforcomposers.org/
Telefon:0498-249900
Share this…
Rulla till toppen