Visby Internationella Tonsättarcentrum (Visby)

Visby Internationella Tonsättarcentrum är en arbets- och mötesplats för tonsättare från Östersjöregionen och de nordiska länderna, såväl som från resten av den internationella tonsättarvärlden. VITC främjar nutida konstmusik genom konserter, konferenser, seminarier, utbildnings- och samverkansprojekt. Centrat är även en fruktbar resurs för olika kompositionsutbildningar samt för andra konstnärliga institutioner och centra

Share this…

Kontakta Visby Internationella Tonsättarcentrum

Kontaktperson: Ramon Anthin

Tel: 0498-249900