Årsmöte och ny styrelse!

Lördagen 23 april hade förbundet sin stämma. I sedvanlig ordning tröskades verkshetsberättelse och bokslut, men inte minst klubbades här både verksamhetsplan för året med tillhörande budgetunderlag. Vi har flera roliga projekt framöver: att fylla på i vårt stora arkiv över dokumenterade konserter, att ordna med fysiska och digitala träffar runt om i landet och starta upp ett nordiskt nätverk av främjare, musiker, tonsättare och konsertarrangörer på konstmusikområdet. Utöver detta följer såklart det ordinarie främjande arbetet, med sikte på en bokningsportal och ökad kommunikation av medlemmarnas verksamheter.

Sedan valdes naturligtvis också en styrelse. Stämman hade en valberedning bestående av Jenny Hettne (sammankallande), Peter Lyne och Peter Bjuhr. Karin Starre tackade med glädje ja till att driva RANK ytterligare ett år. Ordinarie ledamot Jonas Nilsson (Levande Musik) hade tidigare anmält att det blir svårt att hinna med ytterligare ett år, så tidigare suppleant Björn Eriksson valdes in på hans plats. Även suppleant Anna Lindal valde att kliva åt sidan. Med andra ord var det två suppleantposter som var uppe för val, där valberedningens förslag låg på Tony Blomdahl från Kulturvagnen i småländska Hovmantorp och Mikael Ericsson från Hart Arp Lab i Harplinge i Halland. Stämman valde Tony och Mikael och därmed har förbundet en delvis ny styrelse vid rodret. Till valberedning för 2023 valdes Peter Bjuhr (sammankallande), Anna Lindal och Anders Lundkvist.

Styrelse och stämma tackade Anna och Jonas för sina insatser och Jenny Hettne och Peter Lyne för sin tid i RANKs valberedning.

Nu väntar en kreativ och spännande period, men också en osäkerhet och kommande utmaningar. Vi har ett riksdagsval framför oss och ett världsläge i gungning. Må framtiden vara ljus.

Share this…
Rulla till toppen