Förslag om höjd publikgräns

Lagen om allmänna sammankomster, som bekant har tillämpas under pandemin, har ställt till med rena absurditeter för många arrangörer. Efter sommarens bilder på överfulla badstränder, restauranger och shoppingcentrum är det inte svårt känna orättvisan och vissa har tolkat situationen som om den arrangerande kultursektorn har belagts med näringsförbud.

Regeringen har nu ett förslag ute på remiss om lättnader för den övre gränsen på 50 personer, med start 1 oktober. Förslaget ställer krav på att arrangören kan säkerställa att evenemangen kan genomföras på ett säkert sätt samt att de sker inför sittande publik med 2 meters avstånd. Tillstånd för dessa ”större” arrangemang söks hos Länsstyrelsen och Polismyndigheten.

Många remissyttranden har inkommit, bland annat från Folkhälsomyndigheten, som istället yrkar på ett publiktak på 500 personer med 1 meters avstånd. Musikarrangörer i samverkan (MAIS) har också lämnat in sitt remissvar som avstyrker regeln om 2 meters avstånd.

Polismyndighetens remissvar liknar inget annat än en totalsågning av hela förslaget, med motiveringen att det finns inga som helst resurser att sitta och utreda enskilda sammankomster av det slag som kan väntas om tusentals musik- och idrottsevenmang kommer igång till hösten. Spänningen stiger.

Share this…
Rulla till toppen