Höjd publikgräns från 1 november

15 oktober var det tänkt att publiktaket för allmänna sammankomster skulle lyftas från 50 till 500 sittande personer med två meters avstånd från varandra. Höstens ökade smittspridning bidrog dock till att 50 gränsen istället skulle bestå, trots en massiv kritik från kulturområdets organisationer.

Idag, 22 oktober, låter regeringen meddela vid en presskonferens att de nu vänder och öppnar för en publikgräns på 300 sittande personer med minst 1 meters avstånd. Lättnaderna i restriktionerna gäller för teatrar, konserter och biografer med sittplatser och träder i kraft 1 november. Samtidigt inför regeringen också hårdare restriktioner för nattklubbar och dansställen.

Share this…
Posted in

Johan Redin

Johan Redin är RANKs verksamhetsledare som kämpar för föreningarnas möjligheter att upprätthålla arbetet med att bredda utbudet inom det svenska musiklivet. En del av er har säkert träffat Johan i hans tidigare arbete med tidskrifterna Nutida Musik och Soundofmusic, eller i offentliga sammanhang där han föreläst eller modererat samtal om konstmusik, estetik och kulturpolitik.