It’s official

Kallelser är nu skickade till förbundets medlemmar om årets föreningsstämma. Söndagen den 11 april träffas vi alla, så som denna tid kräver, på Zoom. Den digitala lokalen är i princip gränslös, så vi hoppas att så många som kan är med oss. Även om varje medlemsförening bara har en bestämmande röst kan ni alltid vara fler som närvarar. I denna tid av väntan är det extra viktigt att vi åtminstone får se något av varandra.

2021 är RANKs jubileumsår men vi förbereder också för det efterlängtade omstartsarbetet där vi förhoppningsvis kommer att se hur verksamheter kommer igång.

Alla handlingar som ligger till underlag för stämmans beslut är utskickade till medlemmarna. Maila gärna verksamhetsledaren så snart ni vet vem som önskar deltaga, men gör detta senast fredagen 9 april. Länk till mötet skickas via de interna kanalerna.

Share this…
Rulla till toppen